Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Η Κλινική

 

Η Γ’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε στις 25/08/2003

Η αποστολή της Κλινικής είναι:

Να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων της Δυτικής Αττικής για νοσηλεία και περίθαλψη και να παρέχει δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια στήριξη στους παιδιάτρους της κοινότητας

Να παρέχει υψηλής ποιότητας παιδιατρική εκπαίδευση στους φοιτητές, ειδικευομένους στην παιδιατρική και παιδιάτρους

Να διεξάγει βασική και κλινική έρευνα

13th-ped-seminar-exo

Πρακτικά 13ου ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής.

Μάθε περισσότερα

13th-ped-seminar-galata

Βρεφικά Γάλατα & Κρέμες | Οδηγός τσέπης για παιδιάτρους

Μάθε περισσότερα

Τα πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης που περιλαμβάνονται εδώ, έχουν δημιουργηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντανακλούν την επιθυμητή σωματική αύξηση και προτείνονται για παγκόσμια χρήση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ....

Μάθε περισσότερα


Το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε στη Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού την αναμόρφωση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ). Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε ομάδα εργασίας από επιστήμονες με πολυετή γνώση και εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Παιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ....

Μάθε περισσότερα


8.30-9.00: Προσέλευση – υπογραφή στο παρουσιολόγιο 9.00-10.00: Συγκέντρωση στο αμφιθέατρο 10.00-11.30***: Επίσκεψη στον ασθενή που έχετε αναλάβει για ενημέρωση πορείας (από γονείς και ασθενή) – κλινική εξέταση. Συνεννόηση με ειδικευόμενο ιατρό, ανασκόπηση ιατρικού φακέλου, κάρτας φαρμάκων, νεότερων εργαστηριακών. Κλινική εξέταση, συμπλήρωση και ενημέρωση των ιστορικών 11.30-13.00: Επίσκεψη μαζί με τους υπεύθυνους του τμήματος (ειδικευόμενους και επιμελητές)* 13.00-14.00: Συγκέντρωση στο αμφιθέατρο** 14.00-15.00: Παρακολούθηση των μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων της κλινικής 15.00: Αποχώρηση από την κλινική *Κάθε Τετάρτη προηγείται σύντομη επίσκεψη από τους Καθηγητές Κ. Πρίφτη και Α. Ντινόπουλο επί περιστατικών ειδικού ενδιαφέροντος **Κάθε Τετάρτη ενημέρωση......

Μάθε περισσότερα


8:30-9:00 Προσέλευση – υπογραφή στο παρουσιολόγιο 9:00-10:00 Συγκέντρωση στο αμφιθέατρο 10:00-13:00 Επίσκεψη στους θαλάμους των τμημάτων – παρακολούθηση εξωτερικών ιατρείων 13:00-14:00 Συγκέντρωση στο αμφιθέατρο (Εκτός Τετάρτης & Παρασκευής  όπου η άσκηση πραγματοποιείται στους θαλάμους) 14:00-15:00 Μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Κλινικής (Υποχρεωτικές κάθε Τρίτη &Πέμπτη) 15:00 Αποχώρηση-υπογραφή στο παρουσιολόγιο με το πέρας των εκδηλώσεων Μετεκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Κλινικής Δευτέρα: Πνευμονολογικά Μαθήματα 14:00-15:00 (προαιρετικό) Τρίτη: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 14:00-15:00 (υποχρεωτικό) Τετάρτη: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00-15:00 (προαιρετικό) Πέμπτη: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών 14:00-15:00  (υποχρεωτικό)...

Μάθε περισσότερα


  Ρυθμός_ανάπτυξης Greek-Weight-Male-Infants Greek-Weight-Male-Children Greek-Weight-Female-Infants Greek-Height-Male-Infants Greek-Height-Female-Infants Greek-Head-Male Greek-Head-Female   Ρυθμος_αναπτυξης Greek-Weight-Male-Infants Greek-Weight-Male-Children Greek-Weight-Female-Infants Greek-Height-Male-Infants Greek-Height-Female-Infants Greek-Head-Male Greek-Head-Female...

Μάθε περισσότερα