Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Κατάλογος ανακοινώσεων σε συνέδρια στο εξωτερικό στελεχών της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής

 1. PapadopoulouA, CourtiA, TrangasT, DourosC, MatsinosY., RaptiK, NicolaidouP. Vitamin D receptor polymorphisms in Hypocalcemic vitamin D Resistant rickets carriers. 35thEuropeanSymposiumonCalcifiedTissuesBarcelona, Spain 2008.
 2. E Tsekoura, E Lapa, A Dinopoulos, S Gantseva, P Nikolaidou-Karpathiou. Neonatal cerebral infarction: case presentation and review of literature. 3rd Europaediatrics, June 14-17, Instabul, Turkey, 2008.
 3. E Tsekoura, F Katsanos, E Kapsabeli,, S Sgouros, C Chrelias, D Kassanos: Abnormal PAPP-A test in a case of a prenatally diagnosed arachnoid cyst. 1st International Congress UENPS (Union of Neonatal and Perinatal Societes) Rome,17-19 November, 2008
 4. Mexi – Bourna P. Toward being a baby friendly Hospital. A world Wide View on Breastfeeding. Βιέννη (2008)
 5. Pagida M., Konstantinidou A, Tsekoura E, Kontostavlaki D, Patsouris E, Panayotacopoulou M. Dramatic Reduction of Tyrosine Hydroxylase Immunoreactivity in Mesencephalic Dopaminergic Neurons of Autoprsied Human Neonates that Died with Perinatal Hypoxia . FENS (Federation of European Neuroscience Societies, Forum 14/07/2008
 6. Mexi – Bourna P, Baglatzi L , Douros K, Daskalaki A, Niktari G, Bournas N, Tasiopoulou I, Salamalekis E, Nicolaidou P. Toward being a baby friendly Hospital. 25th International Congress of Pediatrics. (2007)
 7. Mexi- Bourna P, Batalias L, Politou A, Neonaki K, Chaidogianos K, Papageorgiou S, Travlou A Successful pregnancy outcome in a patient homozygous for factor V (Leiden) mutation, following a severe episode of thrombosis and pulmonary embolism. 25th International Congress of Pediatrics. (2007)
 8. Kitsiou-TzeliS, MoschoviM, TouliatouV, MayakouA, PapadopoulouA, Nicolaidou-KarpathiouP, Tzortzatou-StathopoulouF. RhabdomyosarcomainapatientwithNoonanphenotype. European Hyman Genetics Conference, Amsterdam, the Netherlands, May 6-9, 2006. European Journal of Human Genetics:147, 2006.
 1. PapadopoulouA, Kanaka-GantenbeinC, Kitsiou-TzeliS, FretzayasA, DaskalopoulosD, KanavakisE, Nicolaidou-KarpathiouP. TherecentlyreportedrareA172GmutationofPTPN11 geneseemstoprovokeamildNoonansyndromephenotype. European Hyman Genetics Conference, Amsterdam, the Netherlands, May 6-9, 2006. European Journal of Human Genetics:147, 2006.
 2. Tsekoura E, Panousopoulou C, Michelakakis H, Schoulpis K, Skaidas K, Brown GK, Anagnostakou M. Fetal Brain MRI findings in two cases of pyruvate dehydrogenase deficiency. 10th International Child Neurology Congress, Canada 2006
 3. Tsekoura, D.A Kafetzis, S Papadopoulou, D Yfanti, N Spanakis, N Nikolaidis, A Tsakris, N.J.Legakis, A Antsaklis Preterm Delivery is associated with adenoviral genome detection in placenta tissu XXth European Congress of Perinatal Medicine. Prague 2006
 4. A. Papadopoulou, P. Nicolaidou, Y. Matsinos, H. Georgouli, A. Fretzayas, G. Chrousos A molecular and biochemical study of carriers of Hereditary 1,25-dihydroxyvitamin D Resistant rickets type II: potential phylogenetic adaptations. 39th European Society for clinical investigation, Athens, Greece, 2005.
 5. S. Kitsiou, A. Xaidara, E. Kanavakis, A. Papadopoulou, A Fretzagias, A. Mayakou, A. Kolialexi, A. Mavrou, P. Nicolaidou. Clinical variability in a Noonan syndrome family syndrome with PTPN11 gene A118G mutation. European Hyman Genetics Conference, Prague, Czech Republic, May 7-10, 2005. European Journal of Human Genetics:90, 2005.
 6. P. Nicolaidou, H. Georgouli, H. Stavrinadis, I. Loukou, A. Papadopoulou, K. Douros, D. Gourgiotis, A. Antoniou, S. Doudounakis. The effect of vitamin K supplementation on BMD in children and adolescent cystic fibrosis. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research. Siena, Italy, August 31-September 3, 2005. Oral Presentation
 7. Linglart A., Gensure R, Olney R, Papadopoulou A, Nicolaidou P., Garabedian M, Chanson P, Carel JC, Bastepe M, Juppner H. Deletions in STX16 cause loss of GNAS exon A/B methylation alone and pseudohypoparathyroidism type 1b. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France. September 21-24, 2005.Oral Presentation.
 8. Papadimitriou A, Papadopoulou A., NicolaidouP. TSH deficiency is not related to osteoporosis in childhood. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France. September 21-24, 2005.
 9. Tsekoura E, Konstantinidou A, Bouza E, Koskina E, Fotopoulos S. Neonatal cerebral mucormycosis. International Congress on Neonatal Neurology, Switzerland, 2005
 10. A. Papadopoulou, P. Nicolaidou, T. Tranga, H.Georgouli, H. Tsapra and G.Chrousos. Effect of Vitamin D receptor (VDR) polymorphisms upon osteocalcin levels in normal individuals and carriers of a defective VDR gene. Days of molecular medicine, Integrative Physiology and human disease, Cambridge, UK. 2004.
 11. A.Papadopoulou, H. Georgouli, A. Antoniou, P. Drosatou, H. Tsapra, Y. Matsinos, P. Nicolaidou. Reduced bone mass in children with idiopathic hypercalciuria. 31st European Symposium on Calcified Tissues. Nice, France. 2004
 12. A. Papadopoulou, P. Nicolaidou, T. Tranga, H.Georgouli, H. Tsapra and G.Chrousos. Effect of Vitamin D receptor (VDR) polymorphisms upon osteocalcin levels in normal individuals and carriers of a defective VDR gene (2004). Days of molecular medicine, Integrative Physiology and human disease, Cambridge, UK.
 13. A. Papadopoulou, H. Georgouli, A. Antoniou, P. Drosatou, H. Tsapra, Y. Matsinos, P. Nicolaidou (2004). 31st European Symposium on Calcified Tissues. Nice, France.
 14. Kakourou T., Kanaka-Gantenbein C., Papadopoulou A., Kaloumenou E., Chrousos G. Increased prevalence of autoimmune thyroid disoreder in vitiligo children and adolescents. (2004). X World Congress of Pediatric Dermatology, Rome, Italy.

Κατάλογος ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα στελεχών της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής

 1. Νύκταρη Γ, Τηγάνη Γ, Τσεκούρα Ε, Σαλαμπάσης Ε, Καψαμπέλη Ε. Κλινική σημασία της υπερηχογένειας του εντέρου σε έμβρυο-Περιγραφή περιστατικού. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο νεογνολογίας Αθήνα 2008
 2. Ε Τσεκούρα, Ε Λάπα, Μ Παπαθανασίου, Α Ντινόπουλος, Π Νικολαίδου-Καρπαθίου. Αγγειακό εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο στην περιγεννητική περίοδο. 2οΠανελλήνιο Νεογνολογικό Συνέδριο,4-6 Απριλίου 2008
 3. Καψαμπέλη Ε, Δασκαλάκη Α, Μπαγλατζή Λ, Μέξη Π, Δούρος Κ, Μπουρνάς Ν, Σαλαμαλέκης Ε, Νικολαΐδου Π. Μητρικός θηλασμός στο Αττικό Νοσοκομείο. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής Αθήνα (2007)
 4. Παπαστεργίου Α, Νύκταρη Γ, Καψαμπέλη Ε, Τασιοπούλου Ι, Μέξη Π, Φρετζάγιας Α Η επίδραση της αγγυλογλωσσίας στο θηλασμό. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής Αθήνα (2007)
 5. Β. Γάνου, Μ. Παγίδα, Α. Κωνσταντινίδου, Ε. Τσεκούρα, Δ. Κοντοσταυλάκη, Ε. Πατσούρης και Μ. Παναγιωτακοπούλου.Υδροξυλάση της τυροσίνης στα νευροεκκριττκά κύτταρα του ανθρώπινου νεογνού: Η επίδραση της περιγεννητικής υποξίας. Εγκέφαλος από τα κύτταραστην συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου 2007. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 6. Γ. Μοσχάκη, Μ Μαδελμη, Ε Καψαμπέλη, Α Παπαστεργίου, Ε Αλεξοπούλου, Π Μέξη. Συγγενείς δερματικοί πόροι. Περιγραφή περιστατικών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων Καλαμπάκα (2007)
 7. Τσεκούρα Ε, Παπαγαρουφάλης Κ, Χατζηκωνσταντίνου Κ, Μιχελακάκη Ε, Σούλπη Κ, Brown G.K., Αναγνωστάκου Μ.Ανεπάρκεια πυροσταφυλικής δεϋδρογενάσης: Ευρήματα εμβρυϊκής μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής και Νεογνολογίας, Αθήνα 2007
 8. Ανατολίτου Φ, Ροκά Κλ, Τσαχουρίδης Γ, Τσεκούρα Ε, Αναγνωστάκου ΜΟ.Ε.Ι.S. COMPLEX: Περιγραφή περίπτωσης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής και Νεογνολογίας, Αθήνα 2007
 9. Μπουρνάς Ν, Μέξη-Μπουρνά Π, Κόντου Σ, Χαϊδόγιαννος Κ, Σταυριανέας Ν, Σαλαμαλέκης Ε. Φλυκταινώδης ψωρίαση κατά την διάρκεια της κύησης (Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας). 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής (2006)
 10. Μέξη-Μπουρνά Π, Δασκαλάκη Α, Μπαγλατζή Λ, Μπουρνάς Ν, Σαλαμαλέκης Ε, Νικολαΐδου Π. Μπορεί μια μητέρα που παρουσιάζει έρπητα ζωστήρα να θηλάσει το νεογνό της; (Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας) 1o Πανελλήνιο Συνεδριο Νεογνολογίας (2006)
 11. Μπαγλατζή Λ, Δασκαλάκη Α, Δούρος Κ, Μπουρνάς Ν, Αλεξίου Ε, Μέξη-Μπουρνά Π, Σαλαμαλέκης Ε, Νικολαίδου Π. Επίδραση της καισαρικής τομής και του βάρους γέννησης στην έναρξη του μητρικού θηλασμού. 1o Πανελλήνιο Συνεδριο Νεογνολογίας (2006)
 12. Ζ. Χατζησταματίου, Α Παπαδοπούλου, Ι. Καλέγιας, Αικ Φλωροπούλου, Α Kουτρούπμα, Χ Κώσταλος, Α Αντσακλής, Π. Νικολαΐδου. Βιολογικοί παράγοντες ρυθμιστές της ομοιόστασης του ασβεστίου στην εμβρυομητρική μονάδα. 13ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα, Μάιος 2005.
 13. Α Παπαδοπούλου, Θ Τράγκα, Γ Μπάρδη, Γ Χρούσος, Κ Ράπτη, Π. Νικολαΐδου. Ο ρόλος των πολυμορφισμών του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) στον καρκίνο του παχέως εντέρου. 2ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005.
 14. Σ. Κίτσιου, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Φρυσίρα, Α Ξαϊδάρα, Α Μαγιάκου, Α Φρετζάγιας, Α Κολιαλέξη, Α. Μαύρου, Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Σαρρής, Δ. Δασκαλόπουλος, Ε Καναβάκης, Π. Νικολαΐδου. Κλινική ποικιλομορφία σε οικογένειες με σύνδρομο Noonan και μεταλλάξεις στο γονίδιο PTPN11. 2ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005.
 15. Π. Νικολαΐδου, Η. Σταυρινάδης, Ε. Γεωργούλη, Ι Λούκου, Ε Τσάπρα, Α. Παπαδοπούλου, Α Γιαννούλια-Καραντανά, Α Φρετζάγιας, Α. Αντωνίου, Σ. Ντουντουνάκης. Η υποβιταμίνωση Κ ως παράγων οστεοπόρωσης σε ασθενείς με ινώδη κυστική νόσο. 2ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005.
 16. Ζ. Χατζησταματίου, Α Παπαδοπούλου, Ι Καλέγιας, Α Φλωροπούλου, Α. Κουτρούμπα, Χ. Κώσταλος, Α. Αντσακλής, Π. Νικολαΐδου. Μεταβολισμός ασβεστίου στην εμβρυο-μητρική μονάδα. 2ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο Κως, 2005.
 17. E Τσεκούρα, Ε Μπούζα, Κ Ξυνή, Γ. Πιτσουλάκης, Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Φωτόπουλος Σπάνια περίπτωση μυκητιασικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από μύκητα τύπου Mucor με εμφάνιση ραγδαίας πλήρους καταστροφής της λευκής ουσίας του εγκεφάλου.43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως, 2005
 18. E Τσεκούρα, Ε Μπούζα, Μ Κουμενίδου, Α Κωνσταντινίδου, Μ Αναγνωστάκου. Αποστήματα εγκεφάλου στη νεογνική ηλικία: Συγκριτικά απεικονιστικά ευρήματα υπερηχογραφήματος εγκεφάλου και μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2005
 19. Π. Νικολαΐδου, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Τσάπρα, Α. Φρετζάγιας, Γ. Χρούσος. (2004) Ο υποδοχέας της βιταμίνης D και η εξαρτημένη ραχίτιδα τύπου 2. Μελέτη ετεροζυγωτών της νόσου σε νήσο του Αιγαίου. 1ο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

X