Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Ειδικότητα παιδιατρικής

Στη Γ’ Παιδιατρική Κλινική υπηρετούν 20 ιατροί ειδικευόμενοι στην Παιδιατρική. Η κλινική προσφέρει πλήρη ειδικότητα. Κάθε ειδικευόμενος ιατρός ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσία: α) στο Παιδιατρικό Τμήμα, β) στο Νεογνολογικό Τμήμα, γ) στη ΜΑΦ παίδων και δ) σε υποειδικότητες της Παιδιατρικής.

Οι ειδικευόμενοι της Γ Παιδιατρικής αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ομάδας μας που στόχο έχει όχι μόνο την άριστη φροντίδα στο άρρωστο παιδί αλλά και την έμφαση στη παροχή υψηλής ποιότητας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων επικεντρώνεται στην επίτευξη ισορροπίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μεταξύ πρωτοβάθμιας φροντίδας και εξειδικευμένης γνώσης σε σημαντικές υποειδικότητες της παιδιατρικής. Αποστολή μας η προετοιμασία του ειδικευόμενου έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικός και επιτυχημένος είτε επιλέξει τη πρωτοβάθμια φροντίδα (Κέντρο Υγείας ή ιδιωτικό ιατρείο) ή την ακαδημαϊκή/νοσοκομειακή καριέρα.

Γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι ειδικευόμενοι θα εξασκήσουν πρωτοβάθμια φροντίδα προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη πρωτοβάθμια φροντίδα σύμφωνα με τα πρότυπα των ΗΠΑ (continuity care). Στα πλαίσια του ειδικού ιατρείου κάθε ειδικευόμενος της παιδιατρικής έχει την υποχρέωση να αναλάβει τη διαχρονική παρακολούθηση παιδιών/οικογενειών όπως θα κάνει και λίγα χρόνια αργότερα στο ιατρείο του. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών εργαλείων (με βάση αυτών του future kids) υπό την επίβλεψη επιμελητών της κλινικής (υπεύθυνος Επ Καθ Α. Αττιλάκος).
Οι ειδικευόμενοι μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν τη γνώση αλλά και τη τεχνική της συνέντευξης του γονέα, της ανάπτυξης σχέσης με την οικογένεια, αποκτούν δεξιότητες που σχετίζονται με την καθοδήγηση των γονέων και υποστήριξη τους, μαθαίνουν να σχεδιάζουν τη μακροχρόνια φροντίδα των παιδιών αλλά και να αναζητούν εξειδικευμένη γνώση όποτε αυτή είναι απαραίτητη.

Σημαντική επίσης είναι η ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ κλινικής εμπειρίας και εκπαίδευσης. Κάθε Δευτέρα 14-15μμ γίνεται μάθημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες αλλά και επιθυμίες των ειδικευόμενων. Στόχος μας η έκθεση των ειδικευόμενων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών εμπειριών. Τολμούμε, σε συνεργασία με τους ειδικευόμενους, να τροποποιούμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης με την εισαγωγή νεότερων εκπαιδευτικών εργαλείων που περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην εκτίμηση του πόνου, στην διερεύνηση κακοποίησης αλλά και την περιοδική εκπαίδευση στη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
Ιδιαίτερα εκπαιδευτικές είναι επίσης οι εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους Παιδοακτινολόγους (υπεύθυνη Επικ. Καθηγήτρια Εφη Αλεξοπούλου) κάθε Πέμπτη όπου γίνεται εκπαιδευτική συζήτηση περιστατικών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Οι ειδικευόμενοι παρακολουθούν όλες τις μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Κλινικής

Με στόχο την αυτοαξιολόγηση όλοι οι ειδικευόμενοι εξετάζονται κάθε χρόνο σε όλη την ύλη της Παιδιατρικής.

X