Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Ημερήσιο πρόγραμμα φοιτητών Παιδιατρικού Τμήματος

8.30-9.00: Προσέλευση – υπογραφή στο παρουσιολόγιο

9.00-10.00: Συγκέντρωση στο αμφιθέατρο

10.00-11.30***:

    • Επίσκεψη στον ασθενή που έχετε αναλάβει για ενημέρωση πορείας (από γονείς και ασθενή) – κλινική εξέταση.
    • Συνεννόηση με ειδικευόμενο ιατρό, ανασκόπηση ιατρικού φακέλου, κάρτας φαρμάκων, νεότερων εργαστηριακών.
    • Κλινική εξέταση, συμπλήρωση και ενημέρωση των ιστορικών

11.30-13.00: Επίσκεψη μαζί με τους υπεύθυνους του τμήματος (ειδικευόμενους και επιμελητές)*

13.00-14.00: Συγκέντρωση στο αμφιθέατρο**

14.00-15.00: Παρακολούθηση των μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων της κλινικής

15.00: Αποχώρηση από την κλινική

*Κάθε Τετάρτη προηγείται σύντομη επίσκεψη από τους Καθηγητές Κ. Πρίφτη και Α. Ντινόπουλο επί περιστατικών ειδικού ενδιαφέροντος

**Κάθε Τετάρτη ενημέρωση ιστορικών, προγραμματισμός εξετάσεων-εξιτήρια

*** Kάθε Πέμπτη 10:00-11:00 εκπαιδευτικό μάθημα στο Ακτινολογικό Τμήμα από την Αν. Καθηγήτρια Ε. Αλεξοπούλου βασιζόμενο σε αποτελέσματα εξετάσεων νοσηλευόμενων παιδιών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μέσα στις υποχρεώσεις σας θα είναι να γνωρίζετε καλά τον ασθενή σας (ιστορικό, παρούσα νόσο, κλινική πορεία, διαγνωστικές σκέψεις, πλάνο) αλλά και να αναπτύξετε δεξιότητες προσέγγισης του παιδιού και των κηδεμόνων του.
Απόλυτα δική σας αρμοδιότητα (και όχι των ειδικευόμενων ιατρών) είναι:
1. Η εκτίμηση σωματικής ανάπτυξης του ασθενή (σωματομετρικά)
2. Η αδρή εκτίμηση ψυχοκινητικής εξέλιξης (Denver Scale)
3. Η εκτίμηση εμβολιαστικής κάλυψης
4. Η εκτίμηση διατροφικών συνηθειών
Στόχος η ενεργός εμπλοκή σας!!
Β. Παπαευαγγέλου

Μετεκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Κλινικής

  • Δευτέρα: Πνευμονολογικά Μαθήματα 14:00-15:00 (προαιρετικό)
  • Τρίτη: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 14:00-15:00 (υποχρεωτικό)
  • Τετάρτη: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00-15:00 (προαιρετικό)
  • Πέμπτη: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών 14:00-15:00 (υποχρεωτικό)

Share

X