Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Ιστορικό

Η Γ’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε στις 25/08/2003 και εγκαταστάθηκε στο νέο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ στο Χαϊδάρι. Στις 24/9/2003 Διευθύντρια της Γ’ Παιδιατρικής κλινικής του ΕΚΠΑ εξελέγη η Καθηγήτρια Πολυξένη Νικολαϊδου-Καρπαθίου, η οποία και διεύθυνε την Κλινική μέχρι το 2012 ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Διευθυντής της κλινικής ήταν ο Καθηγητής Ανδρέας Φρετζάγιας. Από το Σεπτέμβριο του 2013 Διευθύντρια της κλινικής είναι η Καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου.

Αρχικά λειτούργησαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και η Μονάδα Νεογνών. Τον Οκτώβριο του 2006 ξεκίνησε η λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Σταδιακά αναπτύχθηκαν οι διάφορες Μονάδες της κλινικής.

Σήμερα η παιδιατρική κλινική διαθέτει 37 κλίνες ασθενών γενικής Παιδιατρικής, 14 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νοεγεννήτων (ΜΕΝΝ) και 3 κλίνες στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας παίδων (ΜΑΦ). Η Γ’ Παιδιατρική στελεχώνεται από 5 μέλη ΔΕΠ, 15 ιατρούς ΕΣΥ και τρεις επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στη ΜΕΝΝ. Το έργο της Κλινικής υποστηρίζεται από 30 νοσηλευτές και 3 προϊστάμενες. Στην Κλινική εκπαιδεύονται 21 Ειδικευόμενοι της Παιδιατρικής ενώ κάθε χρόνο εκπαιδεύονται περισσότεροι από 120 φοιτητές 11ου– 12ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Κάθε χρόνο νοσηλεύονται στη παιδιατρική κλινική περίπου 2000 ασθενείς και εξετάζονται στα γενικά παιδιατρικά αλλά και εξειδικευμένα τακτικά ιατρεία 15.000 παιδιά ενώ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αντιμετωπίζονται 6.000 παιδιά. Στο ΑΤΤΙΚΟΝ γεννιούνται κάθε χρόνο περίπου 1500 νεογνά ενώ στη ΜΕΝΝ νοσηλεύονται περίπου 200 πρόωρα και τελειόμηνα νεογέννητα. Η ΜΕΝΝ του ΑΤΤΙΚΟΝ αποτελεί μια από τις πρώτες ΜΕΝΝ της χώρας που είναι «φιλική προς τα βρέφη» υποστηρίζοντας το θηλασμό τόσο στα υγιή τελειόμηνα νεογνά (rooming in) όσο και στα νοσηλευόμενα στη ΜΕΝΝ. Η Παιδιατρική Κλινική αντιμετωπίζει ένα ευρύτατο φάσμα περιστατικών γενικής Παιδιατρικής και όλων των υποειδικοτήτων και αποτελεί κέντρο αναφοράς σοβαρών και ειδικών περιστατικών από ολόκληρη την χώρα. Στο έργο της αυτό η υποστηρίζεται από τη Α’ Παιδοχειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ αλλά και από άλλες Χειρουργικές Κλινικές του ΑΤΤΙΚΟΝ (συνεργασία με τη Γ’ Ορθοπεδική Κλινική, Β’ Οφθαλμολογική και Γ΄ ΩΡΛ κλινική ΕΚΠΑ).

Στη κλινική λειτουργεί ερευνητικό εργαστήριο από τον Νοέμβριο του 2007 υπό την επιστημονική ευθύνη της Δρ Άννας Παπαδοπούλου, με στόχο τη διάγνωση και την έρευνα. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις για γενετικά νοσήματα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την εξειδίκευση των στελεχών της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής.

 

X