Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Στόχοι της Κλινικής

  • Να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων της Δυτικής Αττικής για νοσηλεία και περίθαλψη.
  • Να παρέχει δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια στήριξη στους παιδιάτρους της κοινότητας.
  • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη ποιότητα της φροντίδας των νοσηλευόμενων νεογνών, παιδιών και εφήβων παρέχοντας νοσηλεία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για Φιλική προς τα βρέφη και ….
  • Η νοσηλεία των παιδιών και εφήβων υποστηρίζει τα πρωτόκολλα «child friendly» ….
  • Να παρέχει υψηλής ποιότητας παιδιατρική εκπαίδευση στους φοιτητές Ιατρικής και στους ειδικευομένους στην παιδιατρική.
  • Να υποστηρίζει την συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση στη παιδιατρική.
  • Να διεξάγει βασική και κλινική έρευνα.
X