Υπεύθυνος: Α. Παπαδημητρίου, Παιδο-ενδοκρινολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνεργάτες:

Δ. Παπαδημητρίου, Παιδο-ενδοκρινολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Ε. Δερμιτζάκη, Παιδίατρος – Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Τμήμα Διατροφής ΠΓΝ «Αττικόν»

Χώρος Ιατρείου: Ισόγειο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»

Ημέρες Ιατρείου: 2 φορές/μήνα (ημέρα Δευτέρα 09.00- 13.00)

Επικοινωνία:

Fax: 2105832229

Τηλέφωνο για ραντεβού: 1535 (Κωδ. Ιατρείου: 04576)

Στο ιατρείο Παιδικής Παχυσαρκίας εξετάζονται παιδιά τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο σωματικό βάρος. Επί κλινικών ενδείξεων στα παιδιά γίνεται έλεγχος για παθήσεις που σχετίζονται αιτιολογικά με την παχυσαρκία (π.χ. υποθυρεοειδισμός, σ. Cushing) ή είναι αποτέλεσμα της παχυσαρκίας (π.χ. μεταβολικό σύνδρομο).

Administrator: Α. Papadimitriou, Pediatric Endocrinology, Associated Professor

Staff:

D. Papadimitriou, Pediatric Endocrinology, Fellow

E. Dermitzaki, General Pediatrics, Fellow

Department of Nutrition of University General Hospital “Attikon”

G. Bouras, Pediatric Psyclology

Location: Ground floor of University General Hospital “Attikon”

Days of services: twice monthly

Communication:

Tel: (+30) 210.5832046

Fax: (+30) 210.5832229

Tel. for making appointments: 1535

We examine children with excess body weight. When indicated children are investigated for conditions that cause excess weight (e.g. hypothyroidism, Cushing’s syndrome) or are sequence of excess weight (e.g. metabolic syndrome).

Childhood Obesity Clinic is staffed by two pediatric endocrinologists, one pediatrician training in pediatric endocrinology, and one trainee in pediatrics on rotation to the clinic. We also have close collaboration with childhood nutritionist and childhood psychologist

 

X