Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Στα ΤΕΠ εξετάζονται επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται τις ώρες γενικής εφημερίας.

X