Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Συνεργάτες – Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι (ΠΥ)

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Σπανού Μ.,Παιδίατρος

Ατσάλη Ε., Παιδίατρος

Φώτης Λ., Παιδίατρος

Γιαννακόπουλος Κ.Α., Καρδιολόγος

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες (άμισθοι)

Δαλιβίγκα Ζωή, Ιατρός Αποκατάστασης και Φυσικής Ιατρικής

Μωυσόγλου Ειρήνη, Εργοθεραπεύτρια

Kάτσικα Ιωάννα, Ψυχολόγος

Μπάχα Ιωάννα, Λογοπεδικός

Σαραφίδου Μαρόια, Ψυχολόγος

Χαρατσή  Άννα, Παιδίατρος

X