Ρίμινι 1, 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα
pedattikon@gmail.com
+30 2105832228

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συναισθανόμενοι την αδυναμία πρόσβασης στην εξειδιεκυμένη παιδιατρική συμβουλευτική, σημαντικού αριθμού γονέων σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης δημιουργήσαμε μια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου μπορούν να απευθύνονται αποκλειστικά ανασφάλιστοι άποροι συμπολίτες μας.
Στη μονάδα αυτή, τα παιδιά απο νεογνά έως την ενηλικίωση τους παρακολουθούνται απο τους ιατρούς της Γ΄ Παιδιατρικής κλινικής με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Περιλαμβάνει τη συμβουλευτική γονέων (ύπνος, διατροφή, συμπεριφορά…), παρακολούθηση σωματικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης, εμβολιασμούς και παρακολούθηση- αντιμετώπιση κοινών παιδιατρικών διαταραχών (προβλήματα ύπνου, δυσκολίες στη σίτιση, δυσκοιλιότητα, αναιμία, δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο ….). Κάθε οικογένεια έχει τον δικό της παιδίατρο που συναντά σε τακτά χρονικά διαστήματα στο τακτικό παιδιατρικό ιατρείο κατόπιν ραντεβού ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.
Παράλληλα η δραστηριότητα αυτή προσφέρει σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης των ειδικευόμενων παιδιατρικής όπου τους προσφέρεται η δυνατότητα επιτηρούμενης εκπαίδευσης στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στα πλαίσια αυτά διενεργούνται ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μαθήματα (σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του ΙΥΠ αλλά και του προγράμματος Future Kids) αλλά και διαδραστικές συναντήσεις.

X