Ημερήσιο πρόγραμμα φοιτητών Νεογνολογικού Τμήματος & Εξωτερικών Ιατρείων