Πρακτικά 13ου ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής