Πρακτικά 16ου ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής.