Πρακτικά 19ου Eτήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής