Μονάδα Παιδο-ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη