Ετήσια διακλινική ημερίδα της Γ’ Παιδιατρικής & της Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής